[socials]

Cartref

Modrwyau

Breichledau

Mwclis

Clustdlysau

Dyluniadau arfer

I ddynion

Flow

Profwch Serenedd
a llonyddwch gyda’n
casgliad newydd
o ddyluniadau cain.

Dathlwch y cariad, y cysylltiadau a’r bondiau yn eich bywyd, gyda’n casgliad ‘Eterno’.

Pentyrrwch eich modrwyau i siwtio’ch steil gyda’n casgliad, Delicat. Prynnwch 3 modrwy neu fwy i fwynhau 20% oddi ar eich archeb

Dyma pam rydych chi’n caru Liri:

“…she created something unique that fits perfectly. Incredible quality work and beautiful designs…”
– Joanna Bruneau

“Liri jewellery is absolutely stunning… The quality and craftsmanship is fantastic. Beautiful colours and individual designs”
– Emma Plumb

“Liri -Beautiful, delicate created jewellery that captures the essence of who you are”
– Chantal Blandin de Chalain

“Great designs, great service and great style – 10/10”
– Elaine Hobson

Am Liri

Rwyf am i chi wisgo gemwaith sy’n eich galluogi chi i fynegu eich gwir ysbryd, bob tro. 

Fi yw Natalie, sylfaenydd a dylunydd Gemwaith Liri ac rwy’n angerddol ynghylch dylunio gemwaith sy’n eich galluogi chi i adrodd eich hanes ac i fod pwy ydych chi, go iawn. Rydym ni i gyd yn wahanol, felly p’un ai a ydych yn hoffi gwisgo dyluniadau mynegiant mwy trawiadol, cadwyni arian cain, neu’n dymuno cael dyluniad sy’n hollol unigryw i chi, byddwch pob amser yn teimlo fel ‘chi’ yn fy nyluniadau i. I ddarllen mwy am yr ysbrydoliaeth tu ôl i’r gemwaith rwy’n creu ar eich cyfer, cliciwch fan hyn