[socials]

Cwestiynau cyffredin ynglŷn â Gemwaith Liri

Rydym yn Liri yn credu mewn bod yn hollol agored a thryloyw ynglŷn â’n gemwaith a’n gwasanaeth i chi, a dyma pam rydym bob amser yn hapus i ateb eich cwestiynau. Gobeithio ein bod yn cynnwys popeth isod ond os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, mae croeso i chi gysylltu ☺

Pwy sy’n dylunio gemwaith Liri? 

Caiff pob darn o emwaith Liri ei ddylunio a’i greu gan Natalie Williams. Yn ddylunydd gemwaith ers nifer o flynyddoedd, mae Natalie yn angerddol ynglŷn â chyflwyno dyluniadau gemwaith ar eich cyfer sy’n eich galluogi i edrych yn wych, bob dydd. Mae ei dyluniadau yn gyfuniad o ysbrydoliaeth o Gymru ac o Fawrisiws, sy’n cyfuno lliw a sylw at fanylion. Mae’n cyflwyno casgliadau gemwaith newydd, ffres yn rheolaidd ond os bydd angen dyluniad unigryw arnoch, bydd wrth ei bodd i gydweithio â chi i wneud darn sy’n unigryw ar eich cyfer chi’n unig.

Sut caiff y gemwaith ei greu?

Gwneir y gemwaith â llaw gan Natalie yn ei stiwdio yn Bryn, Port Talbot. Mae pob modrwy, tlws a breichled yn cael eu gwneud â llaw gan Natalie, felly nid oes dau yr un peth. Hi yw’r gof arian gyda’r holl waith metel ac mae pob gem yn cael ei osod ar linyn gyda llaw. Yr unig gydrannau nad ydynt wedi’u gwneud â llaw yw’r clasbiau a’r gleiniau arian, sydd yn cael eu gwneud gan beiriant a’u prynu gan gyflenwyr dibynadwy yn y DU. Nid yw’n bosibl gwneud y gleiniau arian â llaw gan fod angen iddynt fod yn berffaith grwn, a gellir cyflawni hyn gan beiriant yn unig.

Pa ddeunyddiau rydych yn eu defnyddio yn eich gemwaith? 

Rydym yn Liri yn angerddol am ddefnyddio deunyddiau o’r ansawdd uchaf yn unig. Mae ein holl dlysau, oni nodir yn wahanol, wedi’u gwneud o arian cain. Mae arian pur (a welir yn fwy cyffredin) yn arian 92.5%, ond mae arian cain yn arian 99%. Mae hyn yn rhoi disgleirdeb llachar iawn i’r darn. Mae’r holl fetel arall yn arian pur – cadwyni, modrwyau, gwaith metel a chlasbiau. Nid oes unrhyw un o’n dyluniadau wedi’u gwneud o unrhyw fetelau sylfaen platiog, lle gall y lliw wisgo dros gyfnod o amser. Dim ond cerrig gemau go iawn rydym yn eu defnyddio yn ein gemwaith, felly ni fyddwch yn dod o hyd i unrhyw gleiniau gwydr neu blastig – pan ddywedwn ei fod yn em, mae’n em mewn gwirionedd, ac nid yn rhywbeth a wneir i edrych fel gem.

Ble rydych yn prynu eich deunyddiau?

Rydym yn prynu ein deunyddiau gan ystod o bartneriaid Prydeining rydym wedi ymddiried ynddynt ers amser maith. 

Rydym yn Liri yn credu mewn datblygu perthynas lle gellir ymddiried ynom gyda’n cwsmeriaid. Darllenwch ein blog ynghylch nodweddion i’w hystyried wrth ymddiried mewn brand gemwaith. 

Gobeithio bod hyn wedi rhoi mewnwelediad clir i chi i’n gemwaith. Os hoffech wybod mwy, cysylltwch ar e-bost [email protected], Instagram, Facebook, a thrwy ein ffurflen ar-lein.