Duwies  4 items

Ffiltrau

Ydych chi’n teimlo’n bwerus, ond eto’n dyner? Yn teimlo y gallwch ymgymryd â’r byd ond gyda chalon feddal, ofalgar? Dathlwch eich duwies fewnol gyda’r casgliad hwn o emwaith cylchoedd arian pur â gwead o waith llaw sy’n adlewyrchu eich arfwisg bwerus ond eich cryfder mewnol addfwyn. Dewiswch o fwclis tlws hirach neu fyrrach, pâr o glustdlysau datganiad a modrwy drawiadol. Mae gemau Amethyst Gwyrdd a Chwarts Rhosyn sy’n llonyddu rhwng pob cylch, yn adlewyrchu eich cryfder yn ogystal â’ch tynerwch. Mae pob gem ffased yn 5mm a 3mm mewn maint.